Herroepingsrecht

     

      Bij levering van losse producten:

1.       Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.

2.       Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

      Bij levering van afgeknipte producten:

3.       Terug sturen van afgeknipt stof/kant/band/elastiek/baleinen e.d. omdat deze niet aan uw wensen voldoen of een lichte kleurafwijking van de foto vertoont accepteren wij niet (eventueel na overleg en acceptatie op uw eigen kosten)
U kunt Voordat u de bestelling plaatst een gratis monster aanvragen van stof/elastiek etc. om teleurstellingen te voorkomen.

Kosten in geval van herroeping:

1.     Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. U dient het pakket te frankeren en nooit zonder te frankeren "retour afzender" sturen. Gebeurt dit wel accepteren wij het pakket niet omdat er een boete over betaald moet worden.

2.     Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.