Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Lingeriestoffen.nl

Correspondentie adres: Arkplein 125, 1826DM Alkmaar

 

Artikel 1. Bestelling en totstandkoming overeenkomst

Indien u een bestelling in onze online winkel heeft geplaatst bevestigen wij de ontvangst van deze bestelling doormiddel van een bestelbevestiging per e-mail. Zolang u geen bevestiging van ons per email heeft ontvangen kunt u de overeenkomst ontbinden.

Artikel 2. Prijzen en betaling

1.       Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€) en inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief verzendkosten.

2.       Bestellingen worden verzonden via Post-nl.

3.       Bij elke bestelling worden € 5,50 verzending/ administratie kosten in rekening gebracht tot een gewicht van 23 kg. Voor levering aan het buitenland (EU) zijn de kosten € 13,75  tot maximaal 2 kg. Tot 5 kilo € 20,50, tot 10kg € 25,75 etc.

4.       Betaling kan uitsluitend plaats vinden door voorruit betaling van de koopsom op bankrekeningnummer NIEUWE BANKREKENING NUMMER: NL17ABNA 0473582384 t.n.v. Modevakschool Nancy van Vliet onder vermelding van uw naam en ordernummer of betaling via   IDEAL.

5.       De bestelling kan pas verzonden worden nadat het bedrag is ontvangen. De betaal termijn is 14 dagen. Is er na 14 dagen nog geen betaling ontvangen dan vervalt de overeenkomst.

6.       Prijs ondervoorbehoud van drukfouten.

Artikel 3. Levering

1.       Wij streven ernaar om uw bestelling binnen 10 werkdagen na ontvangst van de betaling te leveren met een maximale levertijd binnen 2 weken. Wanner de bestelling niet binnen 2 weken geleverd wordt kan de bestelling in overleg worden geannuleerd. De reeds ontvangen betaling wordt dan binnen 14 dagen teruggestort op uw rekening.

2.       Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Plaats van levering is door de cliënt opgegeven adres.

3.       Mocht het artikel niet meer leverbaar zijn dan neemt lingeriestoffen.nl zo spoedig mogelijk contact met u op.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud

1.       Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van levering op u over.

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid.

1.       U heeft de verplichting om bij levering te onderzoeken of de producten de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u daarvan zo spoedig mogelijk in ieder geval binnen 2 dagen na ontvangst schriftelijk contact op te nemen met info@lingeriestoffen.nl.

Herroepingsrecht

Bij levering van losse producten:

1.       Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.

2.       Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van afgeknipte producten:

3.       Terug sturen van afgeknipt stof/kant/band/elastiek/baleinen omdat deze niet aan uw wensen voldoen of een lichte kleurafwijking van de foto vertoont accepteren wij niet (eventueel na overleg en acceptatie op uw eigen kosten)
U kunt Voordat u de bestelling plaatst een gratis monster aanvragen van stof/elastiek etc. om teleurstellingen te voorkomen.

Kosten in geval van herroeping:

1.     Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. U dient het pakket te frankeren en nooit zonder te frankeren "retour afzender" sturen. Gebeurt dit wel accepteren wij het pakket niet omdat er een boete over betaald moet worden.

2.     Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 6. Risico overgang

1.       Het risico van verlies of beschadiging van bestelde producten gaan van ons op u over op het moment van juridische en/of feitelijke levering.

Artikel 7. Persoonsgegevens

1.       Wij houden ons aan de wet persoonsregistratie en zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling

2.        van de bestelling. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 8. Geschillen

1.       Bij een klacht dienen beide partijen zich tot het uiterste in te spannen om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Meldt een klacht zo snel mogelijk per email of schriftelijk. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

Artikel 9. Toepasselijk recht

1.       Op elke overeenkomst tussen ons en u als koper is Nederlands recht van toepassing